محصولات

 

سنگ گرانیت تکاب

سنگ گرانیت تکاب محصول سنگبری کریستال

سنگ گرانیت نطنز

سنگ گرانیت نطنز محصول سنگبری کریستال

سنگ گرانیت نهبندان

سنگ گرانیت نهبندان محصول سنگبری کریستال

سنگ گرانیت قرمز اصفهان

سنگ گرانیت قرمز اصفهان محصول سنگبری کریستال

سنگ گرانیت خرمدره

سنگ گرانیت خرمدره محصول سنگبری کریستال

سنگ گرانیت شقایق

سنگ گرانیت شقایق محصول سنگبری کریستال


درباره سنگبری کریستال

سنگبری کریستال راهی بسوی فردا

سنگبری کریستال با بهره گیری از نیروهای متخصص و جوان و استفاده از دستگاههای ویژه ، اقدام به تولید سنگ گرانیت باکیفیت مورد قبول بازارهای جهانی نموده است.

نمایی از خط تولید

نمای کارخانه سنگبری کریستال

نمای کارخانه سنگبری کریستال

سنگبری کریستال

نمای کارخانه سنگبری کریستال

نمای کارخانه سنگبری کریستال

سنگبری کریستال

نمای کارخانه سنگبری کریستال

نمای کارخانه سنگبری کریستال

سنگبری کریستال

نمای کارخانه سنگبری کریستال

نمای کارخانه سنگبری کریستال

سنگبری کریستال


گواهی نامه های بین المللی

گواهینامه بین المللی

سنگبری کریستال

گواهینامه بین المللی

سنگبری کریستال

گواهینامه بین المللی

سنگبری کریستال

گواهینامه بین المللی

سنگبری کریستال

آنالیز سنگ

تولید سنگ با کیفیت و مرغوب محصول سنگبری کریستال

گواهینامه های بین المللی

تولید سنگ با کیفیت و مرغوب محصول سنگبری کریستال

پروژه ها

تولید سنگ با کیفیت و مرغوب محصول سنگبری کریستال

مدیریت تولید

تولید سنگ با کیفیت و مرغوب محصول سنگبری کریستال